วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2553

รายงานการดำเนินงานของศูนย์

โรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรี ระดับเขตฯและระดับตำบล สามารถพิมพ์รายงานตามแบบได้ที่ "ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การอบรมระดับเครือข่าย

ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการจัดอบรมของเครือข่ายที่ 5 (โคกยาง-ทมอ) เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2553 ที่ ร.ร.บ้านจรูกแขวะ........ขอชมเชยคณะทำงานที่มีความตั้งใจสูงในการจัดการอบรม...ซึ่งสามารถจัดได้ดีมาก บริบทโดยทั่วไปจัดได้ดีกว่าเขตฯจัดเสียอีก......เดี๋ยววันหลังจะนำภาพบรรยากาศมาให้ดูครับ(สาวเอ๋.....ส่งมาเร็ว ๆหน่อยเด้อ)........
เครือข่ายที่ 4 ได้จัดไปแล้ว...ต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนกัน.....เนื่องจากติดภาระกิจเร่งด่วน.......
ส่วนเครือข่ายอื่น ๆ เป็นยังไงบ้างครับ......เล่าบรรยากาศการอบรมมาให้ทราบบ้างนะครับ(ทาง"ความคิดเห็น")......หรือจะส่งภาพถ่ายมาให้ก็ได้(ทางE-mail) แล้วผมจะนำขึ้นในนี้ให้ได้ชมกันนะครับ.....

นาฏศิลป์รุ่น 2 ที่ ร.ร.สังขะวิทยาคม


วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนวการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในเครือข่าย

............ตอนนี้สำนักงานเขตฯได้จัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับครูแกนนำทุกเครือข่ายเสร็จแล้ว และ ทางสำนักงานเขตฯ ก็อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับทุกเครือข่าย ๆ 6,500 บาท(รวม 23 เครือข่าย) ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายแล้ว.....
............ต่อไปก็คงเป็นภาระของประธานเครือข่ายที่จะต้องมายืมเงินออกไปจัดอบรมต่อให้กับคุณครูที่สอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์...........
...........แนวการจัดอบรม.........
ขออนุญาตย้อนไปดูที่หลักสูตรที่ทางเขตฯจัดอบรมให้นั้นเป็นดังนี้
สาระดนตรี ได้แยกเนื้อหาการสอนออกเป็น
ช่วงชั้นที่ 1 การสอนในชั้น ป.1 ถึง ป.3 เหมือนกันทั้งสามชั้น(เฉพาะในปีนี้) และ
การสอนช่วงชั้นที่ 2-4 การสอนในช่วงชั้น ป.4-ม.6 ก็จะเหมือนกัน(เฉพาะในปีนี้)
สาระนาฏศิลป์ ได้แยกเนื้อหาการสอนออกเป็น
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-3 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-6 สอนเหมือนกัน)
...........เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรไปให้เครือข่ายน้อย และสภาพการสอนในโรงเรียนโดยส่วนมากแล้วในระดับประถม จะให้สอนประจำชั้น(สอนทุกวิชา) จึงขอเสนอแนะแนวทางการจัดอบรมดังนี้
แนวทางที่ 1 .....ควรมอบหมายให้ครูที่จะต้องสอนดนตรี 1 - 2 คน และครูผู้สอนนาฏศิลป์ 1-2 คน ให้รับผิดชอบในการสอน 2 วิชานี้ทุกชั้น(ผู้ที่มีความถนัดมากที่สุดในโรงเรียน) แล้วให้คุณครูท่านอื่นมาช่วยสอนในวิชาอื่นแทน(แลกชั่วโมงสอนกัน)
ข้อดีคือ เด็กนักเรียนจะได้เรียนทั้งสองวิชานี้ทุกคน.......และถ้าหากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ยิ่งดีเพราะสามารถสอนรวมชั้นได้เลย.....คุณภาพของผู้เรียนทั้ง 2 สาระนี้จะเห็นเด่นชัดขึ้น.....นักเรียนสามารถออกแสดงในงานต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อมีการประเมินคุณภาพภายใน......ถ้าหากจัดอบรมให้กับครูประจำชั้นทุกคน โอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนทุกชั้นทุกคนก็มีน้อย....เนื่องจากบางชั้นครูประจำชั้นไม่ถนัด เขาก็ไม่สอน(คือเก่า).....
แนวทางที่ 2 ......แต่ถ้าหากโรงเรียนยังยืนยันว่าจะให้ครูประจำชั้นเป็นคนสอน......อยากให้คุณครูได้เป็นทุกคน.......การจัดอบรมก็ควรจัดให้กับครูแต่ละช่วงชั้นแยกกัน เช่น ดนตรีจัดให้ครู ป.1-3 อบรม 1 วัน.....ครู ป.4-ม.6 อบรม 2 วัน.......ส่วนครูนาฏศิลป์จัดช่วงชั้นละครึ่งวัน......แต่ถ้าจัดอย่างนี้ผู้เข้าอบรมจะมีมาก....วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้เยอะ......จัดยาก..........ลองคิดดูนะครับ........
.........ตอนนี้ เขตฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอเชิญท่านประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายไปประชุมที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อมาพูดคุยถึงแนวการจัดอบรม ในวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 53 เวลา 13.00 น.(หนังสือแจ้งออกแล้ว) ใครทราบแล้วช่วยกรุณาบอกประธานเครือข่ายด้วยนะครับ.....

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อบรมนาฏศิลป์รุ่น 1

การอบรมจะแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าทุกฐาน ใช้เวลาฐานละครึ่งวัน เมื่อครบทุกฐานแล้วในวันสุดท้ายก็จะต้องมาจับสลากเลือกการแสดง.....บรรยากาศการอบรมไม่มีใครหลับเลยซักคน...แปลกจังเนาะ....... ถ้าหากภาพไม่ไหลลื่นเนื่องจากเน็ตช้า แก้โดยคลิ๊กที่ปุ่มหยุดชั่วคราว(2ขีด) รอให้มันโหลดมามาก ๆ ก่อน ค่อยคลิ๊กปุ่มเล่น.........(กลุ่มสุดท้ายแสดงอัปสรสราญไม่มีภาพ เนื่องจากถ่านหมดพอดี...ขออภัยครับ)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำนดการอบรมแกนนำนาฏศิลป์

สพท.สร.3 ได้กำหนดวันอบรมครูแกนนำการสอนนาฏศิลป์ แล้ว ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 ส.ค. 2553 ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 ส.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
เครือข่ายใดที่ยังไม่ส่งชื่อขอให้ส่งชื่อ โดยคลิ๊กส่งที่นี่ แล้วแจ้งให้เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ข้างต้นด้วยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพการอบรมดนตรีรุ่นที่ 1 ที่กลุ่มนิเทศฯ

หากเน็ตของท่านช้าจะทำให้การเล่นเกิดการกระตุกไม่ต่อเนื่อง ให้ใช้วิธีนี้ครับ..... ให้คลิ๊กปุ่มเล่น.....แล้วคลิ๊กปุ่มหยุดชั่วคราว รอให้โหลด(แถบสีแดง)มาได้มาก ๆ ก่อน(1 นาที) แล้วจึงค่อยคลิ๊กให้มันเล่นอีกครั้ง.....หากต้องการขยายให้เต็มจอ(Full screen) ให้คลิ๊กที่มุมด้านล่างขวามือครับผม

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ภาพถ่ายการอบรมครูแกนนำการสอนดนตรี รุ่นที่ 1 วันแรก(13ก.ค.2553) โดยมี นายพัด หอมชื่น รอง ผอ.สพท.สร.3 เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการอบรมครูแกนนำดนตรี

สพท.สร.3 กำหนดจัดอบรมครูแกนนำสาระดนตรีระดับเครือข่าย ๆ ละ 4-5 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2553 ที่ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ(เครือข่าย อ.ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะ ห้องประชุมศรีนครอัจจะ(เครือข่าย อ.สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์)
หลังจากนั้นเครือข่ายก็จะจัดอบรมให้กับครูผู้สอนสาระดนตรีทุกโรงเรียน(เขตฯจัดสรรงบให้) โดยมีครูแกนนำเป็นวิยากร
ต่อจากนั้นคณะกรรมการเครือข่ายออกประเมินผู้เรียนทุกโรง

เอกสารการอบรมได้ปรับปรุงใหม่ คลิ๊กดูตามนี้ครับ
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 1)
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 2)
การประเมินผล(ตอนที่ 1)
การประเมินผล(ตอนที่ 2)
คู่มือการอบรม

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ส่งรายชื่อครูแกนนำการสอนดนตรีระดับเครือข่าย

ทุกเครือข่ายส่งที่นี่โดย
1. คลิ๊ก "ที่นี่" หรือ "ความคิดเห็น" (ด้านล่างนี้)แล้วพิมพ์ชื่อเครือข่าย-ชื่อครูในช่องฝากความคิดเห็น
2. พิมพ์รหัสยืนยัน(ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงินที่เห็น)
3. ติ๊กที่ "ชื่อ/URL แล้วพิมพ์ชื่อผู้ส่ง
4. คลิ๊ก "เผยแพร่"

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง KMC กลุ่มนิเทศติดตามฯ คลิ๊กฟังเพลงและโหลดไฟล์เพลงตามชื่อเพลงที่จะใช้ในการอบรมและสอนนักเรียน ข้างล่างนี้ครับ
เพลงเขมรกำปอ ช่วงชั้นที่ 1
เพลงแขกบรเทศ

เพลงกะโน้บติงตอง
เพลงป่าไม้ ช่วงชั้นที่ 2-4
เพลงลาวเสี่ยงเทียน
เพลงอายัย

เพลงกัจปะกา
(เพลงไทยร้องโดย อ.ธารทิพย์ จูกระโทก ดนตรีโดย อ.ศุภชัย พิมพ์ศรี อ.สมเกียรติ วงษ์ปลั่ง)
(เพลงพื้นบ้าน ร้องโดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี)

สื่อประกอบการอบรม(แบบฝึก E-Book เป็นไฟล์zip)
1. ช่วงชั้นที่ 1
2. ช่วงชั้นที่ 2-4

ประชุมคณะวิทยากรนาฏศิลป์


สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรสาระนาฏศิลป์มาประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง MOSOHOUSE เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม โดยใน ช่วงชั้นที่ 1 ได้ตกลงเพิ่มการแสดงกันตรึม เข้าไปด้วย

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี(ครั้งที่ 4)

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรดนตรีประชุม ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อจัดทำเอกสารการอบรม/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและตารางการอบรมวิทยากรระดับเครือข่าย(เครือข่ายละ 4 คน) ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
- รุ่นที่ 1 ที่ห้อง บ้านครู(ชั้นล่างกลุ่มนิเทศ) ร.ร.ในเขตอำเภอ ปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
- รุ่นที่ 2 ที่ อ.สังขะ ร.ร.ในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
คลิ๊กอ่าน(เนื้อหาอบรมดนตรี ชช.1)
เนื้อหาการอบรมดนตรี ชช.2-4
****ไฟล์ที่ 1
****ไฟล์ที่ 2
****ไฟล์ที่ 3
****ไฟล์ที่ 4
กิจกรรมการอบรม
ตารางการอบรม
การอบรมครูแกนนำระดับเครือข่ายคาดว่าจะจัดให้ได้ภายในกลางภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ จึงขอความร่วมมือไปยังท่านประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เตรียมส่งครูผู้สอนสาระดนตรีเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรเครือข่ายในครั้งนี้ด้วยน่ะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรนาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 สพท.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากรสาระนาฏศิลป์ ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อพิจารณากำหนดหลักสูตรการอบรมแกนนำระดับเครือข่าย โดยมีเป้าหมายที่นักเรียนทุกคน(ระดับขั้นพื้นฐาน) ต้องแสดงนาฏศิลป์ได้ 1 อย่าง ในเบื้องต้นนี้ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นการแสดงพื้นบ้านสุรินทร์ โดย
ช่วงชั้นที่ 1 : กะโน้ปติงตอง
ช่วงชั้นที่ 2 : มงก็วลจองได
ช่วงชั้นที่ 3 : เรือมอันเร
ช่วงชั้นที่ 4 : อัปสรา
วิทยากรมีใครบ้างเอ่ยคลิ๊ก (อ่านต่อ).........

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี


เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2553 สทพ.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากร(ดนตรี) ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุม MOSO เพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนนำระดับเครือข่ายทุกเครือข่าย

และต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ที่อนุเคราะห์นักเรียนและสถานที่ในการถ่ายภาพประกอบคู่มือการอบรมครับ
ส่วนสาระนาฏศิลป์ จะประชุมวิทยากรในวันที่ 27 พ.ค. 2553 (ครั้งที่ 1)
...............กำหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนำยังไม่กำหนดครับ แต่จะพยายามอบรมให้ได้ภายในต้นภาคเรียนที่ 1 นี้ครับ .....(คลิ๊กอ่านต่อ)......

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

การใช้งบประมาณของศูนย์ประจำตำบล

โรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรี นาฏศิลป์ประจำตำบล จะได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 บาท แยกเป็นดังนี้
1. เป็นค่าครุภัณฑ์ดนตรี 8,862 บาท
2. ค่าจ้างภูมิปัญญา 7,367 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 33,771 บาท
โรงเรียนหลายแห่งยังไม่ชัดเจนและได้เข้ามาสอบถามกับผมในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะงบฯในข้อ 3
ผมได้โทร.สอบถามไปยัง เจ้าหน้าที่ที่ สพฐ.แล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า
"งบฯนี้สามารถใช้เป็นค่าอาหารของนักเรียน/ครู ค่านำมันเชื้อเพลิง ที่ไปเล่นดนตรีตามงานต่าง ๆ หรือเป็นค่าวัสดุ เช่นเครื่องดนตรีเพิ่มเติม(ไม่เกินชิ้นละ 5 พันบาท) กล่าวโดยสรุปคืองบฯนี้ใช้ในกิจกรรมเพื่อการแสดงดนตรีเท่านั้นครับ"
ได้ยินทางการเงินแจ้งว่า "หากโรงเรียนใดต้องการซื้อวัสดุในยอดนี้ให้ส่งภายในวันที่ 25 มี.ค. นี้"
ดังนั้นหากโรงเรียนพิจารณาแล้วจำเป็นต้องซื้อวัสดุ ก็สามารถจัดซื้อได้และส่งเรื่องเบิกให้ทันตามกำหนด ส่วนที่เหลือก็กันไว้เป็นค่านำมันเชื้อเพลิงและค่าอาหารด้วยน่ะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

การดำเนินโครงการ

ในเบื้องต้นนี้วางแผนว่าจะอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเล่นเครื่องดนตรีไทย(ขลุ่ย)
2. การเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง(1 ชิ้น)
3. การร้องเพลงไทยหรือเพลงพื้นบ้าน 3 เพลง
4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 รายการ
โดยจะดำเนินการดังนี้
1. จัดอบรบให้กับวิทยาระดับเครือข่ายทุกเครือข่าย
2. เครือข่ายจัดอบรมขยายผลให้กับครูผู้สอนในเครือข่ายทุกโรงเพื่อนำไปสอนนักเรียน
3. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. คณะกรรมการระดับเครือข่ายออกประเมินนักเรียนทุกโรงในเครือข่าย
5. จัดประกวดการแสดงของนักเรียน
วิทยากรระดับเครือข่ายจะให้เครือข่ายเป็นผู้เสนอชื่อเข้ารับการอบรม(ดนตรี 3 คน นาฏศิลป์ 3 คน) หากมีพื้นความรู้ด้านนี้มาก่อนก็จะดีมาก คุณครูท่านใดสนใจจะเป็นวิทยากรระดับเครือข่าย ขอให้แจ้งประธานเครือข่ายได้เลยน่ะครับ
(ตอนนี้กำลังมองหาวิทยากรระดับเขตฯ โดยเฉพาะทางโซนสังขะ.....ใครมีข้อมูลครูที่มีผลงานด้านนี้ขอให้แจ้งชื่อในนี้พร้อมผลงานที่ผ่านมาได้ในบล็อกนี้ด่วนเลยน่ะครับ)

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของBlogนี้
1. เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับโรงเรียนทุกโรงที่ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิกจรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัตอิการไทยเข้มแข็ง 2552 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2. รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน
3. ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสถานศึกษากับผู้รับผิดชอบโครงการ(ระดับเขตพื้นที่)

จุดประสงค์ของโครงการ
ให้โรงเรียนทุกโรงใช้งบประมาณที่จัดสรรให้(ค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรี/ค่าจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่น) จัดการเรียนการสอนให้ได้ผลผลิตดังนี้
1. มีวงดนตรีไทย และหรือ วงดนตรีพื้นบ้าน อย่างน้อย 1 วง
2. มีวงนาฏศิลป์ไทย และหรือ วงนาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย 1 วง
3. นักเรียนทุกคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย และหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น
4. นักเรียนทุกคนสามารถร้องเพลงไทย และหรือ เพลงพื้นบ้าน ได้อย่างน้อยคนละ 3 เพลง
5. นักเรียนทุกคนสามารถแสดงนาฏศิลป์ไทย และหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้อย่างน้อย 1 ประเภท