วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

การดำเนินโครงการ

ในเบื้องต้นนี้วางแผนว่าจะอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การเล่นเครื่องดนตรีไทย(ขลุ่ย)
2. การเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมือง(1 ชิ้น)
3. การร้องเพลงไทยหรือเพลงพื้นบ้าน 3 เพลง
4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 1 รายการ
โดยจะดำเนินการดังนี้
1. จัดอบรบให้กับวิทยาระดับเครือข่ายทุกเครือข่าย
2. เครือข่ายจัดอบรมขยายผลให้กับครูผู้สอนในเครือข่ายทุกโรงเพื่อนำไปสอนนักเรียน
3. โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. คณะกรรมการระดับเครือข่ายออกประเมินนักเรียนทุกโรงในเครือข่าย
5. จัดประกวดการแสดงของนักเรียน
วิทยากรระดับเครือข่ายจะให้เครือข่ายเป็นผู้เสนอชื่อเข้ารับการอบรม(ดนตรี 3 คน นาฏศิลป์ 3 คน) หากมีพื้นความรู้ด้านนี้มาก่อนก็จะดีมาก คุณครูท่านใดสนใจจะเป็นวิทยากรระดับเครือข่าย ขอให้แจ้งประธานเครือข่ายได้เลยน่ะครับ
(ตอนนี้กำลังมองหาวิทยากรระดับเขตฯ โดยเฉพาะทางโซนสังขะ.....ใครมีข้อมูลครูที่มีผลงานด้านนี้ขอให้แจ้งชื่อในนี้พร้อมผลงานที่ผ่านมาได้ในบล็อกนี้ด่วนเลยน่ะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น: