วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี


เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2553 สทพ.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากร(ดนตรี) ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุม MOSO เพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนนำระดับเครือข่ายทุกเครือข่าย

และต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ที่อนุเคราะห์นักเรียนและสถานที่ในการถ่ายภาพประกอบคู่มือการอบรมครับ
ส่วนสาระนาฏศิลป์ จะประชุมวิทยากรในวันที่ 27 พ.ค. 2553 (ครั้งที่ 1)
...............กำหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนำยังไม่กำหนดครับ แต่จะพยายามอบรมให้ได้ภายในต้นภาคเรียนที่ 1 นี้ครับ .....(คลิ๊กอ่านต่อ)......

ไม่มีความคิดเห็น: