วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ส่งรายชื่อครูแกนนำการสอนดนตรีระดับเครือข่าย

ทุกเครือข่ายส่งที่นี่โดย
1. คลิ๊ก "ที่นี่" หรือ "ความคิดเห็น" (ด้านล่างนี้)แล้วพิมพ์ชื่อเครือข่าย-ชื่อครูในช่องฝากความคิดเห็น
2. พิมพ์รหัสยืนยัน(ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงินที่เห็น)
3. ติ๊กที่ "ชื่อ/URL แล้วพิมพ์ชื่อผู้ส่ง
4. คลิ๊ก "เผยแพร่"

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง KMC กลุ่มนิเทศติดตามฯ คลิ๊กฟังเพลงและโหลดไฟล์เพลงตามชื่อเพลงที่จะใช้ในการอบรมและสอนนักเรียน ข้างล่างนี้ครับ
เพลงเขมรกำปอ ช่วงชั้นที่ 1
เพลงแขกบรเทศ

เพลงกะโน้บติงตอง
เพลงป่าไม้ ช่วงชั้นที่ 2-4
เพลงลาวเสี่ยงเทียน
เพลงอายัย

เพลงกัจปะกา
(เพลงไทยร้องโดย อ.ธารทิพย์ จูกระโทก ดนตรีโดย อ.ศุภชัย พิมพ์ศรี อ.สมเกียรติ วงษ์ปลั่ง)
(เพลงพื้นบ้าน ร้องโดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี)

สื่อประกอบการอบรม(แบบฝึก E-Book เป็นไฟล์zip)
1. ช่วงชั้นที่ 1
2. ช่วงชั้นที่ 2-4

ประชุมคณะวิทยากรนาฏศิลป์


สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรสาระนาฏศิลป์มาประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง MOSOHOUSE เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม โดยใน ช่วงชั้นที่ 1 ได้ตกลงเพิ่มการแสดงกันตรึม เข้าไปด้วย

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี(ครั้งที่ 4)

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรดนตรีประชุม ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อจัดทำเอกสารการอบรม/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและตารางการอบรมวิทยากรระดับเครือข่าย(เครือข่ายละ 4 คน) ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
- รุ่นที่ 1 ที่ห้อง บ้านครู(ชั้นล่างกลุ่มนิเทศ) ร.ร.ในเขตอำเภอ ปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
- รุ่นที่ 2 ที่ อ.สังขะ ร.ร.ในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
คลิ๊กอ่าน(เนื้อหาอบรมดนตรี ชช.1)
เนื้อหาการอบรมดนตรี ชช.2-4
****ไฟล์ที่ 1
****ไฟล์ที่ 2
****ไฟล์ที่ 3
****ไฟล์ที่ 4
กิจกรรมการอบรม
ตารางการอบรม
การอบรมครูแกนนำระดับเครือข่ายคาดว่าจะจัดให้ได้ภายในกลางภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ จึงขอความร่วมมือไปยังท่านประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เตรียมส่งครูผู้สอนสาระดนตรีเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรเครือข่ายในครั้งนี้ด้วยน่ะครับ