วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำนดการอบรมแกนนำนาฏศิลป์

สพท.สร.3 ได้กำหนดวันอบรมครูแกนนำการสอนนาฏศิลป์ แล้ว ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 ส.ค. 2553 ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 ส.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
เครือข่ายใดที่ยังไม่ส่งชื่อขอให้ส่งชื่อ โดยคลิ๊กส่งที่นี่ แล้วแจ้งให้เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ข้างต้นด้วยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาพการอบรมดนตรีรุ่นที่ 1 ที่กลุ่มนิเทศฯ

หากเน็ตของท่านช้าจะทำให้การเล่นเกิดการกระตุกไม่ต่อเนื่อง ให้ใช้วิธีนี้ครับ..... ให้คลิ๊กปุ่มเล่น.....แล้วคลิ๊กปุ่มหยุดชั่วคราว รอให้โหลด(แถบสีแดง)มาได้มาก ๆ ก่อน(1 นาที) แล้วจึงค่อยคลิ๊กให้มันเล่นอีกครั้ง.....หากต้องการขยายให้เต็มจอ(Full screen) ให้คลิ๊กที่มุมด้านล่างขวามือครับผม

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


ภาพถ่ายการอบรมครูแกนนำการสอนดนตรี รุ่นที่ 1 วันแรก(13ก.ค.2553) โดยมี นายพัด หอมชื่น รอง ผอ.สพท.สร.3 เป็นประธานเปิดการอบรม ที่ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการอบรมครูแกนนำดนตรี

สพท.สร.3 กำหนดจัดอบรมครูแกนนำสาระดนตรีระดับเครือข่าย ๆ ละ 4-5 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2553 ที่ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ(เครือข่าย อ.ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะ ห้องประชุมศรีนครอัจจะ(เครือข่าย อ.สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์)
หลังจากนั้นเครือข่ายก็จะจัดอบรมให้กับครูผู้สอนสาระดนตรีทุกโรงเรียน(เขตฯจัดสรรงบให้) โดยมีครูแกนนำเป็นวิยากร
ต่อจากนั้นคณะกรรมการเครือข่ายออกประเมินผู้เรียนทุกโรง

เอกสารการอบรมได้ปรับปรุงใหม่ คลิ๊กดูตามนี้ครับ
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 1)
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 2)
การประเมินผล(ตอนที่ 1)
การประเมินผล(ตอนที่ 2)
คู่มือการอบรม