วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำหนดการอบรมครูแกนนำดนตรี

สพท.สร.3 กำหนดจัดอบรมครูแกนนำสาระดนตรีระดับเครือข่าย ๆ ละ 4-5 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 2553 ที่ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ(เครือข่าย อ.ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะ ห้องประชุมศรีนครอัจจะ(เครือข่าย อ.สังขะ บัวเชด ศรีณรงค์)
หลังจากนั้นเครือข่ายก็จะจัดอบรมให้กับครูผู้สอนสาระดนตรีทุกโรงเรียน(เขตฯจัดสรรงบให้) โดยมีครูแกนนำเป็นวิยากร
ต่อจากนั้นคณะกรรมการเครือข่ายออกประเมินผู้เรียนทุกโรง

เอกสารการอบรมได้ปรับปรุงใหม่ คลิ๊กดูตามนี้ครับ
ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 1)
ช่วงชั้นที่ 2-4(ตอนที่ 2)
การประเมินผล(ตอนที่ 1)
การประเมินผล(ตอนที่ 2)
คู่มือการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น: