วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

นาฏศิลป์รุ่น 1 ที่ี กลุ่มนิเทศฯ

2 ความคิดเห็น:

krujheaw กล่าวว่า...

เข้าร่วมอบรมครูนาฏศิลป์ รุ่นที่ 1 ได้รับแจกแผ่น CD แต่เมื่อเปิดแผ่นแล้วก็ว่างเปล่า ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถขยายผลให้เพื่อนครูในโรงเรียนได้ เนื่องจากขาดสื่อชิ้นสำคัญ จะทำอย่างไรดีคะ ขอความคิดเห็นดีๆ
จากครูโรงเรียนบ้านสกล

ศน.พนัส กล่าวว่า...

มีอยู่ 2 วิธีครับ
วิธีแรกนำ CD มาหาผมแล้วผมจะให้แผ่นใหม่
วิธีที่ 2 คือ เอาแผ่นของครูในเครือข่ายที่เข้าอบรมด้วยกันไป copy ครับ