วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรนาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 สพท.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากรสาระนาฏศิลป์ ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อพิจารณากำหนดหลักสูตรการอบรมแกนนำระดับเครือข่าย โดยมีเป้าหมายที่นักเรียนทุกคน(ระดับขั้นพื้นฐาน) ต้องแสดงนาฏศิลป์ได้ 1 อย่าง ในเบื้องต้นนี้ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นการแสดงพื้นบ้านสุรินทร์ โดย
ช่วงชั้นที่ 1 : กะโน้ปติงตอง
ช่วงชั้นที่ 2 : มงก็วลจองได
ช่วงชั้นที่ 3 : เรือมอันเร
ช่วงชั้นที่ 4 : อัปสรา
วิทยากรมีใครบ้างเอ่ยคลิ๊ก (อ่านต่อ).........

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี


เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2553 สทพ.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากร(ดนตรี) ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุม MOSO เพื่อกำหนดหลักสูตรการอบรมวิทยากรแกนนำระดับเครือข่ายทุกเครือข่าย

และต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง ที่อนุเคราะห์นักเรียนและสถานที่ในการถ่ายภาพประกอบคู่มือการอบรมครับ
ส่วนสาระนาฏศิลป์ จะประชุมวิทยากรในวันที่ 27 พ.ค. 2553 (ครั้งที่ 1)
...............กำหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนำยังไม่กำหนดครับ แต่จะพยายามอบรมให้ได้ภายในต้นภาคเรียนที่ 1 นี้ครับ .....(คลิ๊กอ่านต่อ)......