วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

คุณครูสุรัสวดี ประดับประดา ครู ร.ร.บ้านสำภาลูน อ.บัวเชด ให้นักเรียนทุกคนนุ่งผ้าแดงจะช่วยให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนนาฏศิลป์มากขึ้นทั้งนักเรียนหญิงและชาย

การสาธิตการสอนดนตรีชั้นป.3 (แบบฝึกจังหวะเบื้องต้น) นักเรียนโรงเรียนบ้านกะดาด ซึ่งนักเรียนได้เรียนเป็นครั้งแรก โดย ศน.พนัส พรมด้าว (Click Download คู่มื่อและแบบฝึก)


นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.ศรีณรงค์วิทยาคาร และ ร.ร.บ้านตะโนน ฝึกปฎิบัติเปียโนที่ได้รับบริจาคจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ความสามารถในด้านดนตรีของนักเรียน ร.ร.บ้านลันแต้(นักเรียนทั้งสิ้นร้อยกว่าคน) ชั้น ป.5-6 ดนตรีพื้นเมือง ป.4 ดนตรีสากล(เมโลเดี่ยน)

ไม่มีความคิดเห็น: