วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

กำนดการอบรมแกนนำนาฏศิลป์

สพท.สร.3 ได้กำหนดวันอบรมครูแกนนำการสอนนาฏศิลป์ แล้ว ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 ส.ค. 2553 ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 ส.ค. 2553 ที่โรงเรียนสังขะวิทยาคม โดยมีเครือข่ายในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
เครือข่ายใดที่ยังไม่ส่งชื่อขอให้ส่งชื่อ โดยคลิ๊กส่งที่นี่ แล้วแจ้งให้เข้ารับการอบรมตามวันและสถานที่ข้างต้นด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น: