วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมคณะวิทยากรนาฏศิลป์


สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรสาระนาฏศิลป์มาประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง MOSOHOUSE เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม โดยใน ช่วงชั้นที่ 1 ได้ตกลงเพิ่มการแสดงกันตรึม เข้าไปด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: