วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี(ครั้งที่ 4)

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 สพท.สร.3 ได้เชิญวิทยากรดนตรีประชุม ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อจัดทำเอกสารการอบรม/ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและตารางการอบรมวิทยากรระดับเครือข่าย(เครือข่ายละ 4 คน) ซึ่งในเบื้องต้นกำหนดจัดอบรม 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน
- รุ่นที่ 1 ที่ห้อง บ้านครู(ชั้นล่างกลุ่มนิเทศ) ร.ร.ในเขตอำเภอ ปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก
- รุ่นที่ 2 ที่ อ.สังขะ ร.ร.ในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์
คลิ๊กอ่าน(เนื้อหาอบรมดนตรี ชช.1)
เนื้อหาการอบรมดนตรี ชช.2-4
****ไฟล์ที่ 1
****ไฟล์ที่ 2
****ไฟล์ที่ 3
****ไฟล์ที่ 4
กิจกรรมการอบรม
ตารางการอบรม
การอบรมครูแกนนำระดับเครือข่ายคาดว่าจะจัดให้ได้ภายในกลางภาคเรียนที่ 1/2553 นี้ จึงขอความร่วมมือไปยังท่านประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เตรียมส่งครูผู้สอนสาระดนตรีเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรเครือข่ายในครั้งนี้ด้วยน่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: