วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรดนตรี

เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน 2553 ที่ห้อง KMC กลุ่มนิเทศติดตามฯ คลิ๊กฟังเพลงและโหลดไฟล์เพลงตามชื่อเพลงที่จะใช้ในการอบรมและสอนนักเรียน ข้างล่างนี้ครับ
เพลงเขมรกำปอ ช่วงชั้นที่ 1
เพลงแขกบรเทศ

เพลงกะโน้บติงตอง
เพลงป่าไม้ ช่วงชั้นที่ 2-4
เพลงลาวเสี่ยงเทียน
เพลงอายัย

เพลงกัจปะกา
(เพลงไทยร้องโดย อ.ธารทิพย์ จูกระโทก ดนตรีโดย อ.ศุภชัย พิมพ์ศรี อ.สมเกียรติ วงษ์ปลั่ง)
(เพลงพื้นบ้าน ร้องโดย ศน.เฉลิมชัย ถึงดี)

สื่อประกอบการอบรม(แบบฝึก E-Book เป็นไฟล์zip)
1. ช่วงชั้นที่ 1
2. ช่วงชั้นที่ 2-4

ไม่มีความคิดเห็น: